Z dniem 10 maja 2017 następuje podział obowiązków i kompetencji pomiędzy Igorem Barnasiem i Szymonem Andersem na firmę szkoleniową i klub strzelecki. Obydwa podmioty będą wykorzystywały ten sam człon nazwy. Każdy z podmiotów będzie miał odrębny znak graficzny oraz przeznaczenie. Defendu Military Corp. pozostaje dysponentem szkoleń specjalistycznych, a Klub Strzelecki Defendu sp. z o.o. zajmuje się sportowymi szkoleniami strzeleckimi.

Począwszy od tego momentu Defendu Military Corp. zachowuje domenę internetową www.defendu.pl, a Klub Strzelecki Defendu używa domeny www.defendu.club. Kontakty i dane znajdują się na tych stronach. Dla potrzeb okresu przejściowego stare adresy e-mailowe przez jakiś czas będą czynne. Prosimy o zaktualizowanie kontaktów.