TECHNIKI NEGOCJACJI Program szkolenia stworzony został dla osób narażonych na… sytuacje ekstremalnego zagrożenia. Program ujednolica i porządkuje metodykę nauczania pracowników narażonych na stres podczas wykonywanej pracy w zakresie obsługi klienta i obrotu pieniędzmi. Taktyka działań w sytuacjach zagrożeń oraz właściwa fizyczna realizacja procesu interwencji i prowadzenia negocjacji jest podstawa bezpiecznej pracy. Zakres techniczny szkolenia daje rękojmię skuteczności działań obronnych w systemie Defendu. Celem przeprowadzenia kursu jest osiągnięcie wysokiego i jednolitego poziomu wyszkolenia w zakresie prawidłowej realizacji zachowań, właściwej taktyki i umiejętności obrony w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń. Czas trwania szkolenia jest optymalnie krótki w stosunku do zakładanych efektów, narzuca jednak późniejszy proces krótkich 2-3 dniowych powtórek materiału, jako sprawdzenia poziomu mobilności i skuteczności obrony / w cyklach, co 12 mies. Ogólna tematyka szkoleń techniki negocjacji; kształtowanie odruchów obronnych; techniki działań w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń; Trening negocjacyjny [odgrywanie scenek].