Rodzaj taktyki specjalnej, obejmującej działania w środowisku wodnym, w tym w szczególności techniki przerzutu grup specjalnych drogą wodną (łodzie, kajaki, pojazdy podwodne). Działania na obiektach pływających i nadbrzeżnych, prowadzenie rozpoznania wybrzeży i morskie operacje anty- i kontrterrorystyczne. Aby podejść do zajęć trzeba posiadać ukończony kurs płetwonurka I poziomu w dowolnej szkole nurkowej lub zrobić uprawnienia u nas, zaliczyć szkolenie Czarna taktyka poziom I,II,III,IV,zaliczyć szkolenie Zielona Taktyka poziom I,II,III. Kursy nurkowe również organizujemy. Z takim „plastikiem” możesz brać udział w szkoleniu z niebieskiej taktyki. Szkolenia będą prowadzone na rożnych akwenach wodnych od jezior, rzek do morza. Zajęcia będzie prowadzić wodny operator JW GROM.

Zakres tematów:
I-techniki podejścia pod obiekt w środowisku wodnym.
II-opanowywanie małych jednostek pływających.
III-wykonanie operacji specjalnej na styku woda – ląd.
IV-opanowywanie jednostek pływających od 40 do 100 m długości.
V-wykonanie ataku z wody na obiekty lądowe znajdujące się w bezpośredniej styczności z wodą.