Serdecznie zapraszamy na 2 dniowe szkolenia z Czarnej Taktyki

Szkolenie ma na celu ujednolicenie procedur pracy w zespołach na terenie zurbanizowanym oraz w budynkach. Program nie wyczerpuje wiedzy a tylko wskazuje w jakim kierunku należy rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności lub w ogóle nauczenia się podstawowych zasad działania.

Wiedza jest dawkowana w poziomach i zakresach tak aby wszystko wypracować w praktyce.

Poziomy zaawansowania :

I – Taktyka czarna podstawy

II – Taktyka czarna wejścia ( mechanika )

III – Taktyka czarna – planowanie

IV – Taktyka czarna – opcja skryta

V -opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościowego(liny cienkie, gruba lina, drabinka speleo,) ,oraz z pojazdów.

VI- opanowywanie pojazdów typu autobus, pociąg, samochód osobowy.

VII- ataki kombinowane na obiekty.

VIII-opanowywanie obiektów wielkogabarytowych typu: kino, dworce itp.

IX – użycie środków pirotechnicznych do wejść.

Wszystkie poziomy robi się po kolei, nie są odrębną częścią wyjatkiem jest I i II poziom, bo tu wychodzi czy ktoś umie czy tylko z YT się uczy 😉