Cel szkolenia :
Nauczyć pojedynczego żołnierza-operatora taktycznego poruszania i prowadzenia ognia z wykorzystaniem różnych rodzajów zasłon. Poruszanie się w parach taktycznych
– identyfikacja celu , taktyczne poruszanie po torze strzeleckim , praca na 2 rodzajach broni , użycie środków pirotechnicznych , dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną , poruszanie się w dwójkach taktycznych , komunikacja z wykorzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych

czas szkolenia : 1 dzień

Ilość amunicji : 200 sztuk / 150 – 7,62 50 – 9x19 Para

Kto może być uczestnikiem zajęć: tylko osoby po szkoleniu Pistolet poziom II i Karabinek AK poziom II lub żołnierze zawodowi

Wyposażenie: pełne taktyczne

Koszt: 400 zł