Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 3 wariantach

Program:

 • Organizacja ratownictwa (podstawy prawne, łańcuch przeżycia) 1h;
 • Bezpieczeństwo osób i miejsca wypadku 1h;
 • Wstrząs – jego skutek i przeciwdziałania 0,5h;
 • Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia 1h;
 • Urazy i obrażenia – udzielanie pomocy 1h;
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i inne 0,5h;
 • Zadławienia – dorośli i dzieci – pomoc 1h;
 • Resuscytacja dorosłych, dzieci i niemowląt 1h;
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego 1h;

4 godziny wykładów, 4 godziny zajęć teoretycznych

Program:

 • Organizacja ratownictwa (podstawy prawne, łańcuch przeżycia) 1h;
 • Bezpieczeństwo osób i miejsca wypadku, ewakuacja poszkodowanych 2h;
 • Wstrząs – jego skutek i przeciwdziałania 2h;
 • Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia 2h;
 • Urazy i obrażenia – udzielanie pomocy 2h;
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i inne 2h;
 • Zadławienia – dorośli, dzieci, niemowlę – pomoc 2h;
 • Resuscytacja dorosłych, dzieci i niemowląt 2h;
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego 1h;

8 godzin wykładów, 8 godzin zajęć praktycznych

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – BLS plus AED
(postępowanie w NZK – nagłym zatrzymaniu krążenia i obsługa AED)
:

 • Bezpieczeństwo osób i miejsca wypadku 1h;
 • Resuscytacja dorosłych, dzieci i niemowląt 1h;
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego 1h;

2 godziny wykładów, 1 godzina zajęć praktycznych