Techniki ochrony osobistej nigdy nie powinny być muzealną wystawą, powinny powstawać i rozwijać się w zależności od środowiska, w którym są wdrażane.

Program stworzony dla potrzeb szkolenia elity ochrony jaką jest ochrona osobista; kompletny kurs przygotowujący do pracy w tym zawodzie, jak również zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Poruszane zagadnienia:
  • eskortowanie VIPa;
  • jazda ochronna;
  • łączność;
  • pirotechnika;
  • walka w kontakcie bezpośrednim;
  • strzelanie z broni palnej;
  • pomoc przedmedyczna.
Kurs odbędzie się tylko jeden w roku 2016, wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia na maila defendu@defendu.pl Kurs zostanie przeprowadzony w systemie weekendowym przez 5 kolejnych weekendów. Data zaznaczona jest tylko przykładowo ale szkolenie odbędzie się w miesiącu albo Lipcu lub Sierpniu Kurs jest skierowany do osób które umieją posługiwać się bronią krótką na poziomie dobrym. CEL SZKOLENIA W wyniku zakończenia cyklu szkolenia agent ochrony osobistej jest zdolny wykonywać zadania w zakresie ochrony osób: W związku z tym będzie umiał: A.W sferze wartości etyczno – zawodowych: – ugruntuje patriotyczne i obywatelskie postawy przejawiające się w umiejętności myślenia kategoriami państwa i ładu społecznego; – uformuje i rozwinie wysokie walory moralne i zawodowe wyrażające się poczuciem honoru i godności oraz zdyscyplinowaniem; – będzie umiał odważnie i konsekwentnie realizować postawione zadanie nie bacząc na występujące zagrożenia; – będzie lojalny wobec przełożonych, wzbudzać swoją postawą szacunek kolegów oraz zaufanie podwładnych; B.W sferze wiedzy i umiejętności: – pozna podstawowe przepisy prawa, postanowienia regulaminów i aktów normatywnych regulujących tok pracy; – nauczy się utrzymywać sprzęt i uzbrojenie w stałej sprawności technicznej oraz dołoży wszelkich starań aby używał go niezawodnie – osiągnie doskonałą sprawność działania, myślenia oraz zdolność przewidywania skutków różnorodnych zdarzeń i sytuacji występujących w trakcie wykonywania zadań służbowych; – perfekcyjnie działać w zespole umiejętnie analizując stan zagrożenia; – nauczy się organizowania pracy osobistej, nawyki samodoskonalenia wiedzy i sprawności zawodowej. C.W sferze wartości psychofizycznych: – uzyska wysoką sprawność fizyczną i opanuje umiejętność radzenie w sytuacjach ekstremalnych – perfekcyjnie posługiwać się bronią i posiądzie technikę szybkiej i bezpiecznej jazdy samochodem – być odpornym na trudy służby, zmęczenie oraz stresy psychiczne; – odznaczać się nienaganną prezencją, dbałością o estetyczny wygląd oraz elementów uzbrojenia i wyposażenia.