Do zdarzeń śmiertelnych w skutkach podczas prowadzonych działań zbrojnych, dochodzi każdego dnia. Większość ciężkich ran, bo aż 80% jest nie możliwa do odwrócenia. Posługując się słowami wypowiedzianymi przez Płk. Nicolasa Senna „ten daje szansę na uratowanie, kto pierwszy zakłada opatrunek” jesteśmy w stanie pokazać jak ważnym ogniwem udzielania pierwszej pomocy w warunkach środowiska taktycznego jest samopomoc. Środowisko taktyczne obarczone ryzykiem zranienia, czy spowodowania zgonów u samych ratowników, a przede wszystkim u operatorów niesie ze sobą inny katalog procedur związany z przyczynami powodującymi rany postrzałowe, deformacje, masywne krwotoki, czy obrażenia wywołane eksplozjami. W związku z powyższym operatorzy zobowiązani są do działania w sposób odmienny niż w warunkach bezpiecznych w środowisku cywilnym, co zmusza do podejmowania często innych decyzji związanych z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych przez medyków.

Czas trwania kursu 2 dni, 80% to zajęcia praktyczne. Wymagane wyposażenie kursanta: odzież taktyczna, kamizelka taktyczna, hełm, rękawiczki, IFAK/IPMED.
Program kursu Combat Medyk level I w oparciu o TCCC

Podstawowe założenia ratownictwa taktycznego- Tactical Combat Casualty Care
Fazy postępowania z poszkodowanym w warunkach pola walki
Podstawy postępowania w fazie Care Under Fire
– użycie stazy taktycznej C.A.T ( Combat Application Tourniquet)/SOFT T-W(Special Operation Forces Tactical Tourniquet – Wide )
Scenariusze taktyczne fazy CUF
Podstawy postępowania w fazie Tactical Field Care
– Protokół MARCHE
-krwotoki; pakowanie rany, użycie opatrunków hemostatycznych, Quick Clot Combat Gauze, Celox Gauze, opatrunki uciskowe typu Olaes, typu izraelskiego
-oddychanie: opatrunki okluzyjne na klatkę piersiową, odma, odbarczenie odmy
– przywrócenie drożności dróg oddechowych,
– omówienie IPMED;IFAK
Faza Tacevac
– ewakuacja i transport poszkodowanych urazowych w środowisku taktycznym
– meldunek medevac 9 line
– raport MIST
Scenariusze taktyczne fazy TFC
Scenariusz taktyczny/egzamin

Koszt : 550zł
Zgłoszenia : med@defendu.pl
Ilość miejsc ograniczona