JAZDA TAKTYCZNA SAMOCHODEM

8h szkolenia praktycznego
Czas trwania szkolenia 1 dzień

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

– Jazda w kolumnie samochodów
– Techniki przejazdow w kolumnie samochdów
– Taranowanie przeszkód i torowanie sobie drogi
– Sytuacje awaryjne w trakcie konwojowania
– Techniki interwencyjne przy samochodach:
– wyciąganie podejrzanego stawiającego opór,
– wsadzanie podejrzanego do pojazdu
– gdy taktyczne – konwojowanie VIP

Szkolenie ma charakter praktycznych zajęć, uczestnicy pracują w 2 grupach.