Zapraszamy na KURS Z ZAKRESU RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO „Combat Medic” z elementami Metodyki oraz nauczania TCCC.
Kurs składać się będzie z dwóch etapów
1. Część pierwsza dotycząca postępowania z poszkodowanym w warunkach bojowych z naciskiem na udzielanie pomocy w środowisku zagrożonym.
2. Szkolenie w zakresie metodyki nauczania TCCC – kurs instruktorski

 

Uprawnienia – kursant, który ukończy zajęcia z wynikiem pozytywnym otrzyma uprawnienia Instruktora DEFENDU COMBAT MEDIC i zostanie zaproszony do współpracy w ośrodku szkoleniowym firmy Defendu.

Prowadzący zajęcia :
Tomasz Sanak – specjalista ratownictwa medycznego, pracownik Zakładu Medycyny Pola Walki WIM w Warszawie.
Marek Dąbrowski – specjalista ratownictwa medycznego, asystent w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny Katastrof UMP
Dariusz Rogoziński – specjalista ratownictwa medycznego, były funkcjonariusz SPAP, emerytowany policjant
Trenerzy Defendu

Osoby te, są współtwórcami polskich programów nauczania oraz artykułów naukowych dotyczących TCCC. Ponadto przyczynili się do rozwoju problematyki taktyki czerwoenj czy ratownictwa taktycznego w Polsce.
Pracowali i pracują ze służbami mundurowymi o charakterze jednostek specjalnych.

Kurs ratownictwa taktycznego, został opracowany na podstawie wytycznych Tactical Combat Casualty Care (Taktyczno Bojowej Opieki nad Poszkodowanym), które stanowią podstawowy standard postępowania ratowniczego w środowisku taktycznym. Większość zgonów na polu walki, bo aż 80%, nie jest możliwa do odwrócenia. To warunki środowiska taktycznego oraz wypracowane perfekcyjnie umiejętności ratownicze decydują o przeżyciu poszkodowanych. Podczas szkolenia kursanci poznają role i zadania ratownika taktycznego na poziomie zabezpieczenia sekcji, plutonu oraz w zależności od rodzaju założeń operacyjno – taktycznych.
Kluczowym elementem kursu będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy z wymienionych tematów w programie kursu – będzie realizowany na zasadzie „real action training” czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki oraz tkanek zwierzęcych. Beneficjentem szkolenia będą operatorzy służb mundurowych z wykształceniem medycznym lub innym. Kurs rozpoczyna się i kończy egzaminem.
Do szkolenia zalecane jest aby Kursant był ubrany w rzeczy pozwalające na czołganie się po ziemi oraz finalnie do pocięcia na potrzeby nauki badania urazowego.

Czas trwania kursu:
3 dni – ok. 24 godzin – etap pierwszy
2 dni – ok. 16 godzin – etap drugi

Celem kursu TCCC oraz kursu instruktorskiego jest w pierwszym etapie poznanie anatomii, fizjologii, oraz patofizjologii powstania urazów na polu walki. Szkolenie wstępne będzie zawierać elementy związane ze wstępem do TC3 (Tactical Combat Casualty Care). Szkolenie będzie kończyć się egzaminem, którego pozytywny wynik, będzie kwalifikować do następnego etapu szkolenia.

Ramowy program:

1. Wstęp do TC3
2. Drogi oddechowe (zabezpieczenie bez-przyrządowe/przyrządowe)
3. Anatomia rany (zabezpieczenie wstępne, chirurgiczne)
4. Urazy klatki piersiowej powikłane odmą opłucnej
5. Kinematyka urazu wynikającego z wybuchu
6. Zasady dotyczące zabezpieczenia medycznego konwoju kołowego, patrolu
pieszego, transportów humanitarnych
7. Badanie urazowe w strefie bezpiecznej środowiska taktycznego
8. Transport poszkodowanych urazowych w środowisku taktycznym
9. Procedura 9 line – MIST
10. Leczenie przeciwbólowe
11. Chirurgiczne zabezpieczenie ran (szycie)
12. Chirurgiczne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych
13. Zabezpieczenie wkłuć dożylnych/do-szpikowych
14. Planowanie operacji specjalnych

Zakwaterowanie: na terenie Fortu 6
Wyżywienie we własnym zakresie
Warunki: poligonowe
Koszt: 1800 zł ( netto)
Po kursie wydany stosowny certyfikat instruktorski.
Warunki przystąpienia do kursu: funkcjonariusz min po kpp, ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz
Zgłoszenia: med@defendu.pl
Pytania : 513078956