Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 roku firma Defendu Military Corp. rozwiązuje współpracę z Panem Andrzejem K. „Kiślem”, który z dniem dzisiejszym przestaje być instruktorem Defendu.

Wszystkie działania podejmowane przez Pana Andrzeja K. „Kiśla” będą od tej pory podejmowane Jego własnym staraniem, pod własnym nazwiskiem i bez związku z marką Defendu.