Defendu

Firma z branży bezpieczeństwa opierająca się na byłych żołnierzach i policjantach jednostek specjalnych. Mamy doświadczenie w operacjach wojskowych i policyjnych na terenie kraju i poza granicami. Nasi pracownicy brali udział w misjach na Bliskim Wschodzie i posiadają doświadczenie pozwalające realizować wymieniony zakres usług.

Zakres szkoleń i usług militarnych:

Defendu

Security company based upon former special forces operators and police officers varius special operation formations. We are experienced participants in special military operations and police or civil security operations inside country as well as abroad. Our employees took part in assignments in the Middle East and they are experts who can fulfill listed scopes of services.

Scope of military training courses and services:

  • Podstawowe, kilkumiesięczne szkolenie militarne z zakresu taktyk: czarnej (obszary zurbanizowane), zielonej (las, dżungla) niebieskiej (morska).

~
  • Zabezpieczanie techniczne i osobowe elementów twardej i miękkiej infrastruktury krytycznej (ochrona CBRNE): lotniska, porty, dworce, drogi, banki, rafinerie i platformy morskie budynki użyteczności publicznej, ujęcia wody, fabryki

 • wdrożenie w struktury mundurowe systemu walki wręcz (dla wszystkich form mundurowych)
 • ochrona, służba więzienna, policja
 • szkolenie grup S.W.A.T. – Task Force

>
 • przygotowanie i wyszkolenie żołnierzy do odpierania wszelkiego rodzaju zagrożeń z zewnątrz jak i wewnątrz kraju,
 • wyselekcjonowanie żołnierzy lub funkcjonariuszy ochrony prawa z odpowiednimi predyspozycjami w celu utworzenia jednostek specjalnych
 • szkolenie oraz wdrażanie procedur dla służb mundurowych. Budowa założeń postępowań, wypracowanie i ujednolicenie procedur w sytuacjach kryzysowych
 • szkolenie służb mundurowych niższego szczebla w procedurach prewencyjnych,
 • przygotowanie podstawowego programu szkolenia unitarnego dla służb mundurowych z możliwością rozszerzenia na osobne programy ze względu na specyfikę służby

 • szkolenia Security Driving
 • szkolenia z zakresu Ochrony Osobistej dla VIP w systemie bodyguard i close personal protection
 • szkolenia typu TCCC – Tactical Combat Casualty Care

 • Basic, several-month long military training in the scope of the following tactics: black (urban areas), green (forest, jungle, considering a given country characteristics – desert areas), blue (sea),

~
 • Backstage provisioning and technical / personal security in CBRNE defence: airports, docks, stations, depots, highways, banks, rafineries and oil platforms, civil facilities, power, water plants etc.

 • implementation into the uniformed structures a system of hand-to-hand combat system (for all the forms of uniformed services)
 • security, prison service, police
 • training courses for the groups like S.W.A.T. – Task Force

>
 • preparing and training soldiers to deflect threats of any kind – both external and internal in relation to the country’s area
 • selecting soldiers or law protection officials possessing adequate predispositions for the purpose of creating special units,
 • training and procedure implementation for the uniformed services (including the police). Outlining the guidelines for action, preparation and consolidation of procedures in crisis situations
 • training the uniformed services of the lower rank in the scope of prevention procedures
 • preparing the basic program of unitary training for the uniformed services – with the possibility of expanding it onto separate programs in consideration of a given service’s specifics

 • training courses in the scope of Security Driving
 • training courses in the scope of Personal Protection for VIPs in the systems of bodyguard i close personal protection
 • training courses in the scope of TCCC – Tactical Combat Casualty Care

Trochę historii

Dla ciekawych...

Metthew Temkin

został zapoznany z Defendu w bardzo młodym wieku przez swojego ojca, weterana II Wojny Swiatowej z 1 i 4 batalionu Rangersów Darby'iego Większość Jego wczesnych treningów dotyczyła walki wręcz, walki nożem, likwidacji wartowników, a także defensywnej i ofensywnej...
Czytaj

Zmiany, zmiany

Z dniem 10 maja 2017 następuje podział obowiązków i kompetencji pomiędzy Igorem Barnasiem i Szymonem Andersem na firmę szkoleniową i klub strzelecki. Obydwa podmioty będą wykorzystywały ten sam człon nazwy. Każdy z podmiotów będzie miał odrębny znak graficzny oraz...
Czytaj

Historia Defendu

Defendu to współczesny system walki rozwinięty przez Williama Fairbairna i Erica Sykesa dla Policji Miejskiej w Szanghaju w latach 20-tych XX wieku. Fairbairn oparł swoje metody walki na treningach Kodokan oraz walkach, które stoczył na ulicach Szanghaju. Podczas II...
Czytaj

Nowi Instruktorzy

W naszym gronie witamy nowych instruktorów, którzy na ostatnim stażu zaliczyli wszystkie wymagania umożliwiające osiągnięcie tego statusu. Do naszego zespołu dołączyły 3 nowe osoby: Kseniya Moshykina Seweryn Tarłowski Andrzej Zaleski Gratulujemy i witamy w...
Czytaj

William Ewart Fairbairn

Kapitan William Ewart Fairbairn urodził się 28 lutego 1885 roku w Surrey w Angli. W wieku 15 lat był czeladnikiem kuśnierskim w Londynie, gdy zobaczył plakat rekrutacyjny Royal Marines. Pomimo iż nie był pełnoletni, lokalny rekrutujący sfałszował jego papiery i...
Czytaj